Nieuwbouw Brede Maatschappelijke Voorziening MSP Heerlen

Opdrachtgever:

Gemeente Heerlen

Omschrijving:

Adhara heeft in opdracht van de gemeente Heerlen het proces- en projectmanagement van de nieuwbouw van de Brede Maatschappelijke Voorziening MSP uitgevoerd. Deze BMV MSP wordt in het schooljaar 2017/2018 in gebruik genomen. Deze BMV voldoet aan het nieuwe Bouwbesluit en de aanvullende richtlijnen van de gemeente Heerlen ten aanzien van energie. Hierdoor is gekozen voor een all-electric energievoorziening aangevuld met PV-cellen. De BMV omvat twee gefuseerde basisscholen (openbaar en katholiek), een kinderdagverblijf, sportvoorzieningen en een sociaal-maatschappelijk gedeelte hetgeen gekoppeld is aan het bestaande  gerevitaliseerde gemeenschapshuis ’t Leiehoes.