DE MENS CENTRAAL

Daar waar anderen afhaken, gaat Adhara door. Adhara heeft lef om verder te kijken dan de ‘regels’ binnen de maatschappelijke vastgoedsector. Adhara adviseert, creëert en voert uit. ‘Wij doen wat we zeggen, zodat mens en organisatie tevreden is met het resultaat. Van totaalconcept tot een enkel project… bij ons staat altijd de mens centraal.’ Hans Teuns (Adhara)

MAATWERK

De maatschappelijke vastgoedsector in Nederland stoeit met steeds strakkere regels. Onderwijs, welzijn, zorg, cultuur, sport en wonen zijn sectoren die het hardst getroffen worden door de demografische, maatschappelijke- en technologische ontwikkelingen. Om maar niet te spreken over de beperkte budgetten die deze organisaties nog hebben. Maatschappelijk vastgoed is onze core business en daarbij kijken wij voorbij de grenzen van ons kunnen en gaan creatief en vernieuwend te werk om voor uw (maatschappelijke) vastgoedvraagstukken een oplossing te vinden. Ook zijn we de ideale partner in beleidsontwikkeling, huisvesting, exploitatie en beheer van accommodaties. Op het volledige maatschappelijk vastgoedterrein levert Adhara maatwerk. Laat het (financieel) procesmanagement maar aan ons over.

NIET (SEMI)OVERHEID SCHUW

Organisaties hebben baat bij een overheid die met hen meedenkt, maar dat geldt net zo voor de gemeentelijke organisaties in relatie tot haar samenwerkingspartners. Adhara is uw tussenpersoon als het gaat om het begeleiden van initiatieven en processen waarbij het creëren van draagvlak noodzakelijk is. Wij zorgen dat u uw financiële haalbaarheid op voorhand in beeld krijgt en vinden (indien nodig) voor u de juiste (externe) financiering. Marktwerking en een terugtrekkende overheid zien wij hierbij als een méérwaarde.

EEN VERADEMING

Adhara is sterk in huisvestingsadviezen, het zelf (her)ontwikkelen van vastgoed, risicodragend en waar nodig met de juiste financiële onderlegger. Daarbij kan het zelfs gaan om het hele DBFM(O) traject: ontwerp, bouw, financiering, onderhoud en eventueel de exploitatie. Overigens gebruiken wij onze kennis en ervaring óók om het maatschappelijk vastgoed op een duurzame wijze te transformeren tot een passende invulling. Van een totaalconcept tot een klein project, we gaan niets uit de weg. Een verademing voor maatschappelijke organisaties in turbulent vastgoedland.

DUURZAAM EN MILIEUBEWUST

In het totale dienstenpakket van Adhara staat duurzaamheid voorop. Duurzaam omgaan met materialen, water, energie en de mogelijke flexibiliteit in het gebruik van vastgoed. Duurzaam en dus milieubewust zijn, zijn nadrukkelijke aspecten die voor Adhara gelden, zowel bij nieuw als bestaand (maatschappelijk)vastgoed.

‘Vastgoed, waar de mens zich goed voelt en waar de mens, mens kan zijn. Dat doen we goed.’

Onderwijs
Onderwijs

 

Onze filosofie is dat de jeugd de toekomst heeft en dat je de jeugd goed moet faciliteren als het om onderwijs gaat.

Lees meer >>

Studentenhuisvesting
Studentenhuisvesting

 

De jeugd heeft de toekomst en Adhara investeert hier maar al te graag in.

Lees meer >>

Gezondheidszorg
Gezondheidszorg

 

We worden steeds ouder. Door de hogere levensverwachting van de mens, is meer zorg nodig.

Lees meer >>

Maatschappelijke voorzieningen
Maatschappelijke voorzieningen

Wijken lopen leeg door de bevolkingskrimp. Maatschappelijk vastgoed komt hierdoor in verval.

Lees meer >>

Publieke sector
Publieke sector

 

Als gevolg van veranderingen in maatschappij en regelgeving staan diverse instellingen..

Lees meer >>

Vastgoedbeleggingen en financiële modellering
Vastgoedbeleggingen en financiële modellering

Adhara heeft intensieve relaties met (institutionele) beleggers die op zoek zijn naar..

Lees meer >>