MARKTGEBIEDEN

STUDENTENHUISVESTING

De jeugd heeft de toekomst en Adhara investeert hier maar al te graag in. Voor een fijne studieplek is een prettig (studenten)huis nodig. Om studenten dat te bieden, ontwikkelen en realiseren wij, risicodragend, grootschalige studentenwoningen in Nederland en Noorwegen. In dit marksegment zijn we heel actief en dat blijven we graag de komende jaren. Daarvoor werken wij nauw samen met enerzijds institutionele beleggers en anderzijds universiteit, gemeente en stichtingen.

Studentenhuisvesting Professor Pieter Willemstraat

Studentenhuisvesting Bosquetplein

GEZONDHEIDSZORG

We worden steeds ouder. Door de hogere levensverwachting van de mens, is meer zorg nodig. Adhara heeft dat goed in beeld en focust zich op de huisvestingsproblematiek in de gezondheidszorg. Daarbij richten wij ons bijvoorbeeld exclusief op vraagstukken rond de intramurale en de extramurale huisvesting. De nieuwe wetgeving rond scheiden van wonen en zorg is vaak aanleiding voor bestuurders van zorgorganisaties om ons in te schakelen. Vanzelfsprekend dienen wij hen van het juiste advies en dragen gerichte oplossingen aan.

WozocoVaals

Wozoco von Clermontpark te Vaals

Wozoco Vijlen (gemeente Vaals)

ONDERWIJS

Onze filosofie is dat de jeugd de toekomst heeft en dat je de jeugd goed moet faciliteren als het om onderwijs gaat. De onderwijsinstellingen zijn gebaat bij goede schoolcomplexen. Daarover blijft Adhara in gesprek met gemeenten en onderwijsinstellingen. Zodat nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de demografie en de nieuwe Wet Primair Onderwijs goed afgestemd zijn. Voorts onderzoekt Adhara in het voortgezet onderwijs de haalbaarheid en exploitatie van scholen, locaties en het optimaal inpassen van modern onderwijs.

BREDE MAATSCHAPPELIJKE VOORZIENINGEN

Wijken lopen leeg door de bevolkingskrimp. Maatschappelijk vastgoed komt hierdoor in verval. Adhara draagt bij aan de vitaliteit en leefbaarheid van de wijken door  voorzieningen te creëren waar, bijvoorbeeld, onderwijs en gemeenschappelijke functies onder één dak gerealiseerd kunnen worden.  Met de brede expertise in huis definiëren wij allereerst het initiatief, stellen een Programma van Eisen op, voeren het projectmanagement en doen zelfs – indien nodig – de uiteindelijke exploitatie.

PUBLIEKE SECTOR

Als gevolg van veranderingen in maatschappij en regelgeving staan diverse instellingen in de publieke sector voor grote uitdagingen op het gebied van kostenreductie, vastgoedfinanciering en risicobeheer. Vanwege onze sectorspecifieke ervaring kunnen wij woningcorporaties, zorg-, onderwijs- en overheidsinstellingen adviseren bij de aanpak van deze uitdagingen. Adhara wordt vaak als bestuursadviseur ingeschakeld om deze trajecten ook gedragen te krijgen in de politieke besluitvorming.

VASTGOEDBELEGGINGEN EN FINANCIËLE MODELLERING

Adhara heeft intensieve relaties met (institutionele) beleggers die op zoek zijn naar participaties in maatschappelijk vastgoed in Nederland, Duitsland en Noorwegen. Adhara kan al in de haalbaarheidsfase aangeven of en op welke wijze de projecten geheel of gedeeltelijk kunnen worden overgenomen door investeerders c.q. beleggers.