DIENSTEN

STRATEGIEONTWIKKELING EN ADVIES

Adhara helpt organisaties hun middelen binnen de gerelateerde dienstverlening zo efficiënt mogelijk in te zetten. Adhara geeft advies en kan – indien u dat wenst – de uitvoering ‘managen’, zodat u er verder geen omkijken naar heeft. Voor elke situatie of probleemstelling vinden we de beste oplossing of het nu gaat om haalbaarheid, plandefinitie of strategie. Adhara deinst niet terug om, waar nodig op onorthodoxe wijze, organisaties te ondersteunen bij hun vastgoedvraagstukken.

DEFINIËREN VAN BUSINESS CASES

Begeleiding van initiatieven vanaf initiatiefase tot en met oplevering en nazorg. Adhara stelt in samenspraak een Programma van Eisen op dat de basis vormt van de business case. Met onze kennis kunnen we fases van de business case zo effectief mogelijk laten verlopen. Adhara staat voor haar product, waarbij we zelfs bereid zijn risico’s te dragen.

PROJECTONTWIKKELING

Door demografische, maatschappelijke en financiële ontwikkelingen wijzigen allerlei vormen van maatschappelijke dienstverlening. In veel gevallen leidt dat ook tot herbezinning op de benodigde huisvesting. Steeds meer worden de ontwikkelingsopgaven in een breder perspectief gezet, van wijk, gemeente of gebied en samenwerking tussen partijen. Ook budgettaire overwegingen, bevolkingskrimp, groei en/of vergrijzing vragen om kritische afwegingen met betrekking tot het maatschappelijk vastgoed. Een andere visie op ontwikkelen is noodzakelijk. Adhara heeft deze visie en kan u adviseren, ondersteunen en maatwerk leveren. Toekomst- en resultaatgericht!

BEHEER EN ONDERHOUD

Het (strategisch) beheer en onderhoud van vastgoed is een intensieve taak en mede door wet- en regelgeving een complex vakgebied geworden. Adhara kan de verantwoordelijkheid en sturing van het beheer en onderhoud  geheel of gedeeltelijk overnemen. De nulmeting die wij maken van uw vastgoed vormt de basis voor het beheer. Hieruit blijkt vaak hoe het beheer organisatorisch geregeld is qua onderhoud en techniek en waar het meeste geld aan uitgegeven wordt. Met de daadwerkelijke technische situatie worden risico’s, investeringen en kansen bepaald. Op basis van gewenst kwaliteitsniveau van het pand stellen wij hiervoor gezamenlijk een onderhoudsprogramma op.  Een onderhoudsprogramma dat hoort bij uw vastgoed en bepaalt welke toekomstige investeringen nodig zijn om het vastgoed in conditie te houden.  Adhara staat met haar ‘meten en weten’ methoden garant voor performanceverbetering en kostenreductie. Zodat u tevreden gebruikers en huurders houdt.

Onderwijs
Onderwijs

 

Onze filosofie is dat de jeugd de toekomst heeft en dat je de jeugd goed moet faciliteren als het om onderwijs gaat.

Lees meer >>

Studentenhuisvesting
Studentenhuisvesting

 

De jeugd heeft de toekomst en Adhara investeert hier maar al te graag in.

Lees meer >>

Gezondheidszorg
Gezondheidszorg

 

We worden steeds ouder. Door de hogere levensverwachting van de mens, is meer zorg nodig.

Lees meer >>

Maatschappelijke voorzieningen
Maatschappelijke voorzieningen

Wijken lopen leeg door de bevolkingskrimp. Maatschappelijk vastgoed komt hierdoor in verval.

Lees meer >>

Publieke sector
Publieke sector

 

Als gevolg van veranderingen in maatschappij en regelgeving staan diverse instellingen..

Lees meer >>

Vastgoedbeleggingen en financiële modellering
Vastgoedbeleggingen en financiële modellering

Adhara heeft intensieve relaties met (institutionele) beleggers die op zoek zijn naar..

Lees meer >>