AANJAGEN BOUWINITIATIEVEN ZUID-LIMBURG

De Provincie Limburg heeft aan Adhara een subsidie verstrekt om het plan “Aanjagen Bouwinitiatieven” te ontwikkelen. Hiervoor zijn drie pilots onderzocht in Zuid-Limburg en uiteindelijk zijn de wijken Scharn en Heer in Maastricht in aanmerking gekomen voor herontwikkeling. Na het verkrijgen van draagvlak door de gemeente Maastricht, is dit initiatief op de prioriteitenlijst gezet van die betreffende gemeente. Het gehele traject is vanaf het begin door de provincie gesteund en aangemerkt als een vernieuwende, succesvolle methodiek. Uitrol van deze methodiek binnen de provincie Limburg vindt nu plaats.

Op verzoek van de provincie heeft Adhara dit initiatief op het Buitenhof op Prinsjesdag 2014 gepresenteerd aan politici en directie van het ministerie van Wonen en Rijksdienst. De totale investeringsruimte is € 39 miljoen, waarvan € 37 miljoen voor de bouw. Dit betekent een aanzienlijke impuls voor de bouw in Zuid-Limburg .

Wilt u meer weten over dit project, neem dan contact met ons op.

Contactpersoon:

Majo Nelissen
info@adharabv.nl

ACCOMMODATIEBELEIDSPLANNEN

Adhara stelt Accommodatiebeleidsplannen op en begeleidt het uitvoerende traject. In een accommodatiebeleidsplan leggen we de koppeling tussen exploitatie en instandhouding van de gemeentelijke gebouwen, in directe relatie met de maatschappelijke behoefte van deze accommodaties.  Met een Accommodatiebeleidsplan geven we richting aan de vraag wat de levensduur is van de accommodaties, hoe de  gemeenten deze in de toekomst zien en waarom? Het accommodatiebeleidsplan is een toekomstgericht instrument dat als basis dient voor de besluitvorming over accommodaties in een gemeente en is leidend voor het gebouwenbeheer.

Wilt u meer weten over dit project, neem dan contact met ons op.

Contactpersoon:

Hans Teuns
directeur
hans.teuns@adharabv.nl

Onderwijs
Onderwijs

 

Onze filosofie is dat de jeugd de toekomst heeft en dat je de jeugd goed moet faciliteren als het om onderwijs gaat.

Lees meer >>

Studentenhuisvesting
Studentenhuisvesting

 

De jeugd heeft de toekomst en Adhara investeert hier maar al te graag in.

Lees meer >>

Gezondheidszorg
Gezondheidszorg

 

We worden steeds ouder. Door de hogere levensverwachting van de mens, is meer zorg nodig.

Lees meer >>

Maatschappelijke voorzieningen
Maatschappelijke voorzieningen

Wijken lopen leeg door de bevolkingskrimp. Maatschappelijk vastgoed komt hierdoor in verval.

Lees meer >>

Publieke sector
Publieke sector

 

Als gevolg van veranderingen in maatschappij en regelgeving staan diverse instellingen..

Lees meer >>