Studentenhuisvesting Bosquetplein

Locatie:

Bosquetplein 1 Maastricht

Opdrachtgever:

Maastricht University

Stichting Kanunnik Salden Nieuwenhof

Omschrijving:

Grenzend aan de University College Maastricht (UMC), aan de Zwingelput 4, bevinden zich 3 leegstaande kantoorgebouwen. Deze panden zijn gelegen op de hoek van de Zwingelput en de Bosquetplein / Heksenstraat. Het totaal verhuurbare vloeroppervlak bedraagt ca. 1200m2. Doordat het studentenhuisvestingsvraagstuk verandert en omdat met name potentiele studenten een ‘campushuisvesting’ verwachten, wenstte Maastricht University in de directe omgeving van de UMC studentenhuisvesting aan te bieden.

Derhalve heeft Adhara begin 2011 een huisvestingsonderzoek opgesteld inzake de haalbaarheid van de herontwikkeling van onderhavige complex tot studentenhuisvesting. In vervolg hierop is in opdracht van Maastricht University (toekomstig huurder) en de Stichting Kanunnik Salden Nieuwenhof (eigenaar), gestart met de herontwikkeling van dit complex tot studentenhuisvesting.

Vanuit aspecten als leefbaarheid, brandveiligheid en beheersbaarheid is het nieuwe complex verdeeld in 4 wooneenheden elk met een separate entree. Elke wooneenheid heeft de beschikking over een gezamenlijke woonkamer/keuken, gemeenschappelijk sanitair en 8 tot 10 studentenkamers. De bestaande bouwkundige structuur evenals de karakteristieke herkenbare uitstraling van de gebouwen zijn behouden.

Adhara was als risicodragend projectmanager betrokken bij de herontwikkeling en realisatie van het project. Als risicodragend projectmanager zijn wij verantwoordelijk voor alle te contracteren ontwerpende en adviserende partijen. Wij gaan hierbij een resultaatsverplichting aan voor het gehele projectmanagement. Aanvullend is de uitvoering van dit project risicodragend met budgetgarantie gerealiseerd. Wij gaan hierbij een  resultaatsverplichting aan en contracteren de uitvoerende partijen voor eigen risico. Doelstelling blijft: waardeoptimalisatie binnen de budgettaire kaders over de gehele levensduur van het gebouw. Zo past de huisvesting binnen de gestelde kaders van de opdrachtgever!

Wilt u meer weten over dit project,
neem dan contact met ons op.

adhara-Peter-SonnemansContactpersoon:

Peter Sonnemans
peter.sonnemans@adharabv.nl